Klachten en geschillen

Heb je je levering niet-conform ontvangen of is er sprake van een zichtbaar gebrek? Dan vragen we je om ons hier onmiddellijk schriftelijk of via mail (contactformulier) over te informeren.

Klachten aangaande verborgen gebreken of niet-conformiteit betreffende je bestelling of de dienstverlening moeten worden meegedeeld via een aangetekend schrijven. Dit binnen 14 dagen nadat je het gebrek hebt vastgesteld. Indien er niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zal je klacht als onontvankelijk worden beschouwd.

LensOnline zal de klacht binnen de 14 dagen behandelen en samen met jou naar een oplossing zoeken. Als LensOnline schriftelijk toestemt met een retourzending, zal je een gratis retourlabel ontvangen per mail. Komen we er samen niet uit? Dan kan je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/). 


Indien er niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zal je klacht als onontvankelijk worden beschouwd.

Onze contactgegevens:
BBLC B.V.
Rubenslaan 5
3723BN Bilthoven
NEDERLAND
info@lensonline.nl

Aan het laden...